FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

Проект Еразъм +

ДГ "маргаритка"- реализира проект в рамките на европейската програма Еразъм+, Ключова дейност 1, Училищно образование, като неговата продължителност ще бъде една година.

 

Темата на проекта е "Големият интерактивен екран за малките любопитковци". В рамките на проекта се обучиха 5 души от педагогическия и ръководен състав на детската градината в структуриран курс на тема "Интерактивни екрани в съвременното обучение", който се проведе от 22-28 август 2019 година в град Виена, Австрия.Участието ни в курса позволи да усвоим знания, умения и иновативни подходи в пряката ни педагогическа дейност с децата.

Проект Еразъм + - Изображение 1