FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

Национална програма "Хубаво е в детската градина" 2023-2024г

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА НА МОН 

 „ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“ 2023 г.

В ДГ „МАРГАРИТКА“

КОНЦЕПЦИЯ

Съвременното образование налага креативни подходи, при които детето е активен участник, и му се предоставя възможност да развива социално- емоционални компетенции. Това изисква наличието на определени технологични и методически ресурси, чрез които процесът на обучение да бъде игра от гледна точка на детето. Тук под технологични ресурси разбираме такива материали, до които детето има пряк достъп и може само да манипулира с ръцете си. Конструктурите Lego Education дават такива възможности. Чрез тях учителят може да осигури разнообразие от дейности БЕЛ, музика, изобразително изкукгво подчинени на ДОИ, като прави процеса на учене активен и атрактивен за децата . Решенията на LEGO® Education дават възможност да се правят връзки между отделните образователни направления, което допринася за по-ефективното усвояване и затвърждаване на целевите компетентности и постигането на образователните цели. Освен всички посочени компетентности, дейностите с конструктивните материали насърчават развитието на фината моторика, която е от ключово значение за развитието на уменията за писане, както и говорно-речевите умения. 

 

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

РЪКОВОДИТЕЛ: ТОДОРКА БАКЪРДЖИЕВА-ДИРЕКТОР

  1. ДОБРИНКА КУНЕВА-СТАРШИ УЧИТЕЛ ДГ
  2. АННА НАЛБАНТОВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ ДГ
  3. СИЛВИЯ ПЕТРИНСКА-СТАРШИ УЧИТЕЛ ДГ
  4. ЗОЯ КОЛЕВА-СТАРШИ УЧИТЕЛ ДГ
  5. КРЪСТИНА ТОДОРОВА-УЧИТЕЛ ДГ

 

ИЗГОТВИЛ:

 

ТОДОРКА БАКЪРДЖИЕВА

ДИРЕКТОР НА ДГ „МАРГАРИТКА: