FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

НП "Осигуряване на съвременна образователно среда" Модул "Площадки за обучение по БДП"

Детска градина "Маргаритка" град Пловдив има одобрено проектно предложение по проект по НП "Осигуряване на съвременна образователно среда" Модул "Площадки за обучение по БДП".

ДГ ще закупи оборудване и обзавеждане на външна и вътрешна площадка по БДП