FacebookYoutube
тел.: 032 682 290
ДГ Маргаритка - Пловдив

Летописна книга

ЦДГ „Маргаритка“ официално е открита на 27 май 1976г.. Сградата е построена по типов проект на два етажа. Детското заведение е с капацитет 176 деца и 37 души персонал. Директор е Мария Георгиева Кръстева.

 

На 23.11.1976 г.се състои първият педагогически съвет.

 

На 25.11.1976 г.е проведена „Вечер на детската учителка- млад специалист“.

 

На 1 юни 1977 г.учителите Пенка в Венкова и Лидия Миткова изпращат първия випуск.


На 22 март 1983 г. в детската градина се състои сбирка на Окръжната школа по естетическо възпитание.Гост е ст. н. с.-к.пед. н. Цонка Шейтанова.

 

На 4 октомври 1984 г. г-н Никифор Кехайас , районен кмет на гр. Солун, посещава детската градина и обменя опит със свои колеги.


14 октомври 1984 година –на посещение е Радка Славова – директор по предучилищно възпитание към МНП.


28 май 1986 г.- отбелязана е 10-годишнината от създаването на детското заведение.


През декември 1994 г. за директор е назначена г-жа Ваня Мадамлиева.


Май 1996 г. - ЦДГ „Маргаритка“ празнува 20-годишен юбилей в парк-хотел „Санкт Петербург“.


Послучай 24 май 2000 г. г-жа Цветка Стойчева е поканена на държавен прием от президента на Република България Петър Стоянов, послучай Деня на българската просвета и култура и славяската писменост.


30 май 2001 г. - ЦДГ“Маргаритка“отбелязва 25-ия си рожден ден .


03 ноември 2008г - децата пристъпват прага на напълно обновената сграда.Със съдействието на Министерството на икономиката и енергетиката е подменена дограмата, извършено е топлинно изолиране на външните стени и фасадно боядисване.


На 18.05.2011г. е отбеляэан 35-ият рожден ден на детската градина.


През месец август 2012 г. тържествено е открит обновеният двор на детското заведение.Присъстват г-жа Петя Гогова- зам. кмет на Община Пловдив, на район „Източен“и журналисти от много медии.


От 26. 03.2014 г.за директор е назначена г-жа Ганка Коева.


През 2015 г.детето Даниела Ненова от ПГ 6А печели редица награди от конкурси по рисуване,организирани през учебната година.


На 17.05.2016 г. ЦДГ „Маргаритка“ отбелязва своя 40-годишен юбилей.


Присъстват кметът на район „Източен“ г-н Николай Чунчуков, г-жа Стефка Симеонова – гл. експерт „Образование“към района и много гости.


На 1 септември 2016г. с решение на Община Пловдив е извършено обединение на ДГ „Маргаритка“ и ДГ „Ружа“ в рамките на ДГ „Маргаритка“ и втори адрес „Острец“ №8.


Директор на ДГ „Маргаритка“ е г-жа Тодорка Бакърджиева – дългогодишен и опитен ръководител на детско заведение.


На 15.09.2016г. с много песни , танци и весело настроение е открито началото на учебната година в ДГ „Маргаритка“.


На 20.01.2017 г. е учреден Обществен съвет на родителите към ДГ“Маргаритка“. За председател е избран Милко Запрянов,членове са - Стоянка Иванова, Борис Карагьозов и Ивалина Манчева.


В периода 2018-2019 г. детското заведение се стреми към иновативни подходи за подобряване на учебно-образователния процес, чрез “Детски творчески работилници”. В тях децата развиват своето креативното мислене, работейки в екипи от малки групи.


Като резултат от творческата дейност на целият педагогически екип е претворяване на народните обичай в сценично-музикалният спектакъл “На мегдана” и наградите от конкурсите за детски рисунки на нашите талантливи деца.
Следва…..