FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

Големият интерактивен екран за малките любопитковци

 

Покана за онлайн открита практика - ТУК

 

Анонс - ТУК

 

 

 

ДГ „Маргаритка“ – Пловдив

 

Проект с регистрационен номер: 2019-1-BG01-KA101-061887

 

Наименование: Големият интерактивен екран за малките любопитковци

 

Продължителност: 01 юни 2019 г. – 31 май 2020 г.  

 

Програма на дейностите

 

Период

Дейност

Отговорник

 1.  

Юни 2019

Запознаване на колектива на детската градина с дейностите по проекта и сформиране на ръководен екип на проекта 

Директор на ДГ

 1.  

 

Информиране на курсовия организатор във Виена за участието на учители от ДГ „Маргаритка“ в предстоящото обучение и съгласуване на изискванията към участниците в него

Ръководният екип на проекта

 1.  

 

Сформиране на комисия за подбор на участници в проекта и изработване на процедура и критерии за подбор на участници в проект и информиране на педагогическия колектив за тяхното съдържание

Директор на ДГ Комисия за подбор на участници в проекта

 1.  

 

Публикуване на информация за проекта на интернет страница на детската градина и в социалните мрежи и информиране на РУО на МОН, отдел Образование към общината, Обществения съвет към ДГ „Маргаритка“ и други заинтересовани страни за предстоящите дейности по проект

Ръководният екип на проекта

 1.  

 

Провеждане на процедура за подбор на участници в проекта

Комисия за подбор на участници в проекта

 1.  

Юли 2019

Подписване на допълнителни споразумения към трудовите договори с участниците в проекта и регистрации на участниците в проекта на платформите: eTwinning и The School Education Gateway (SEG)

Директор на ДГ

Участници в проекта

 1.  

 

Уточняване на учебната програма с организатора на курса и детайли около логистиката

Ръководният екип на проекта

 1.  

 

Сключване на договор за тур операторска фирма за пътуването и престоя по време на обучението във Виена, Австрия

Ръководният екип на проекта

 1.  

Август 2019

Подготовка на учители за участие в курса "Интерактивни екрани в съвременното обучение" във Виена, Австрия, включваща подготовка на презентационни материали и езикова подготовка на участниците

Ръководният екип на проекта

 1.  

23 – 27 Август 2019

Участие в структуриран курс "Интерактивни екрани в съвременното обучение" във Виена, Австрия

Ръководният екип на проекта

 1.  

Септември 2019

Оценка на преминалото обучение

Ръководният екип на проекта

 1.  

 

Публикуване на информация за преминалото обучение на сайта на детската градина и информиране на заинтересованите лица

Ръководният екип на проекта

 1.  

 

Представяне на проведеното обучение във Виена пред колектива на детската градина

Участниците в проекта

 1.  

Октомври - Ноември 2019

Вътрешно обучение в колективаза наученото в курса "Интерактивни екрани в съвременното обучение"

Участниците в проекта

 1.  

Декември – Февруари 2019

Прилагане на наученото от курса в пряката работа с децата. Създаване на набор от електронни учебни материали по различни направления.

Участниците в проекта и учители от детската градина

 1.  

Януари – Март 2020

Вътрешни открити педагогически практики с демонстрация на разработените електронни учебни материали.

Участниците в проекта и учители от детската градина

 1.  

Март 2020

Видеозаснемане на част от педагогическите ситуации с използване на големи интерактивни изображения и публикуване в сайта на детското заведение.

Ръководният екип на проекта и участниците в него

 1.  

Април 2020

Подготовка и реализация на семинар за учители и директори на детски градина за придобитите знания и умения от структурирания курс и тяхното използване в работата в детската градина

Ръководният екип на проекта и участниците в него

 1.  

Май 2020

Подготвяне на отчет за дейностите по проекта и необходимата документация към него.

Ръководният екип на проекта

 

 

 

Съобщение

 

Прикачени документи

Материали от медиите