FacebookYoutube
тел.: 032 682 290

Еразъм+ 2021-2023г.

ПРОЕКТ „СЕНКИТЕ РАЗКАЗВАТ“

НОМЕР 2021-1-BG01-KA122-SCH-000014970

Ключова дейност 1. „Образователна мобилност“,

сектор „Професионално образование и обучение“ 

 

 Анонс ---> ТУК

 

 

 

Програма

на дейностите по проект „Сенките разказват“

13 декември 2021 – 12 февруари 2023 

 

Период

Дейност

Отговорник

1.                    

Декември 2021

Сформиране на ръководен екип на проекта

Директор на ДГ

2.                    

Декември 2021

Запознаване на колектива на детската градина с дейностите по проекта

Ръководният екип на проекта

3.                    

Декември 2021

Информиране на курсовия организатор за участието на учители от ДГ „Маргаритка“ в структурирания курс

Ръководният екип на проекта

4.                    

Декември 2021

Публикуване на информация за проекта на интернет страница на детската градина и в социалните мрежи

Ръководният екип на проекта

5.                    

Декември 2021

Информиране на Кмета на Община Пловдив, Кмена на Район „Източен“, РУО - Пловдив, дирекция Образование към районната администрация, Обществения съвет към ДГ „Маргаритка“ и други заинтересовани страни за предстоящите дейности по проект

Ръководният екип на проекта

6.                    

Януари 2022

Проучване на нагласите на колектива за участие в проектните дейности

Ръководният екип на проекта

7.                    

Януари 2022

Сформиране на комисия за подбор на участници в проекта

Директор на ДГ

8.                    

Януари 2022

Изработване на процедура и критерии за подбор на участници в проект и информиране на педагогическия колектив за тяхното съдържание. Съгласуване на процедурата с курсовия организатор.

Комисия за подбор на участници в проекта

9.                    

Февруари 2022

Провеждане на процедура за подбор на участници в проекта

Комисия за подбор на участници в проекта

10.                

Февруари 2022

Подписване на споразумения с участниците в проекта регламентиращи тяхните задължения и отговорности

Директор на ДГ

11.                

Февруари 2022

Създаване на страница на проекта в платформата eTwinning

Участниците в проекта

12.                

Март 2022

Проучване в платформите eTwinning и School Education Gatewayза проекти със сходни дейности и постигнати резултати

Участниците в проекта

13.                

Март 2022

Сключване на договор с тур операторска фирма за пътуването и престоя по време на обучението в Барселона, Испания

Ръководният екип на проекта

14.                

Април 2022

Езикова подготовка на участниците в обучението

Ръководният екип на проекта

15.                

Май 2022

Подготовка на учители за участие в курса "Театъра на сенките като творчески инструмент в образованието" в Барселона, Испания

Ръководният екип на проекта

16.                

Май 2022

Проучване за очакванията от предстоящия структуриран курс сред участниците в него

Ръководният екип на проекта

17.                

Юни 2022

Участие в структуриран курс "Театъра на сенките като творчески инструмент в образованието" в Барселона, Испания

Ръководният екип на проекта

18.                

Юни 2022

Оценка на преминалото обучение

Ръководният екип на проекта

19.                

Юли 2022

Публикуване на информация за преминалото обучение на сайта на детската градина и информиране на заинтересованите лица

Ръководният екип на проекта

20.                

Юли 2022

Представяне на проведеното обучение в Барселона пред колектива на детската градина

Участниците в проекта

21.                

Август 2022

Вътрешно обучение в колективаза наученото в курса "Театъра на сенките като творчески инструмент в образованието "

Участниците в проекта

22.                

Септември  – Декември 2022

Прилагане на наученото от курса в пряката работа с децата.

Участниците в проекта и учители от детската градина

23.                

Декември 2022

Вътрешни открити педагогически практики с демонстрация на театър на сенките в различни педагогически ситуации.

Участниците в проекта и учители от детската градина

24.                

Декември 2022

Видеозаснемане на част от педагогическите ситуации с използване на театър на сенките и публикуване в сайта на детското заведение.

Ръководният екип на проекта и участниците в него

25.                

Януари 2023

Подготовка и реализация на семинар за учители и директори на детски градина за придобитите знания и умения от структурирания курс и тяхното използване в работата в детската градина

Ръководният екип на проекта и участниците в него

26.                

Февруари 2023

Подготвяне на отчет за дейностите по проекта и необходимата документация към него.

Ръководният екип на проекта